Onze visie op thuiszorg is:

Het leven is grillig en gaat gepaard met ziekte en lijden. Dit kan niemand verhelpen of voorkomen. Wat wíj doen is naast de kwetsbare mens staan tijdens deze noodlottige momenten. Wij kunnen u zo goed en prettig mogelijk te hulp komen zodat u er niet alleen voor staat.

Onze missie is:

Wij willen binnen vijf jaar voor alle zorgbehoevende mensen in Nederland beschikbaar zijn, zodat iedereen toegang heeft tot liefdevolle zorg, verleend vanuit de vier beloftes van Domestico.

Onze kernwaarden:

  • Liefde en zorgzaamheid
  • Vrijheid
  • Dienstbaarheid

Liefde en zorgzaamheid voor iedere cliënt,

Met respect voor de vrijheid van de cliënt,

Dienstbaar in alles wat de cliënt nodig heeft.