voor verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning.

 

Goede thuiszorg is volgens ons:


  • Zorg zoals de wijkzuster dat vroeger deed: met liefde en aandacht.
  • Zelf kunnen bepalen welke zorgverlener bij u past.
  • Dezelfde zorgverlener voor alle zorg die u nodig heeft.
  • Thuiszorg die zich aanpast aan úw agenda.
  • Zelf beslissen hoe uw thuiszorguren besteed worden.
  • Een goed alternatief voor een opname in een verzorgingstehuis.

 

De zorgverleners van Domestico verlenen thuiszorg met liefde en aandacht. Wij vinden een goede band tussen u en de zorgverlener daarbij belangrijk. Verder begrijpen wij dat u thuiszorg wilt die bij uw leven past, wat daar ook voor nodig is. Met de thuiszorg van Domestico kan u de rest van uw leven in uw eigen huis blijven wonen.

De vier beloftes van Domestico:

  1. Dezelfde persoon voor alle thuiszorg die u nodig heeft zoals: huishouding, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging.
  2. U mag zelf kiezen wie er komt.
  3. Wij zorgen ervoor dat de zorg op uw leven is afgestemd, en niet andersom.
  4. U krijgt net zoveel zorg als u nodig heeft, zelfs als dit 24 uur per dag is.

Heeft u thuiszorg nodig? Dan kan u ons altijd bellen. Onze wijkverpleegkundige komt dan langs om samen met u te regelen wat u nodig heeft. Daarna volgt een tweede gesprek met een van onze vaste zorgverleners waarna u beslist of er een klik is. Hierna kan de zorg gestart worden.

Domestico luistert naar uw vraag, en samen zorgen wij ervoor dat u uw zelfstandigheid behoudt. Het doel is om samen op zoek te gaan naar een maatje; iemand waarmee het klikt en die u terzijde staat bij alle zorgaspecten in uw dagelijks leven. Domestico vult aan daar waar u ondersteuning en begeleiding nodig heeft. De afspraken over deze ondersteuning en begeleiding staan in de zorgovereenkomst die we samen met u maken.
Bij Domestico heeft u een vast maatje.

Domestico verleent ook zorg bij psychische problematiek. Wij onderscheiden ons door onze aanpak. Wij vinden dat mensen met psychische problemen gebaad zijn bij een maatje die altijd beschikbaar is en in overleg verschillende dagelijkse handelingen overneemt. Gezond koken, het huishouden, wassen en aankleden en de boodschappen doen zijn enkele voorbeelden.