Onze visie op thuiszorg is:

Het leven is grillig en gaat gepaard met ziekte en lijden. Dit kunnen wij niet verhelpen of voorkomen. Wél kunnen we naast u staan tijdens deze noodlottige momenten. Wij kunnen u zo goed en prettig mogelijk te hulp komen zodat u er niet alleen voor staat.

Onze missie is:

Wij willen binnen vijf jaar voor alle zorgbehoevende mensen in Nederland beschikbaar zijn, zodat iedereen toegang heeft tot liefdevolle zorg, verleend vanuit de vier beloftes van Domestico.

Onze kernwaarden:

  • Liefde en zorgzaamheid
  • Vrijheid
  • Dienstbaarheid

Liefde en zorgzaamheid voor iedere cliënt,

Met respect voor de vrijheid van de cliënt,

Dienstbaar in alles wat de cliënt nodig heeft.